L’objectiu del projecte és l’elaboració d’un corpus bibliogràfic digital exhaustiu de la literatura catalana medieval, de consulta lliure en línia, que s’actualitza anualment. Ateses les dimensions de la iniciativa, la realització es fa per fases. La primera abraça la bibliografia referda a sis dels més rellevants escriptors valencians del segle XV: Ausiàs March, Joanot Martorell, Jaume Roig, Isabel de Villena, Joan Roís de Corella i, finalment, Bernat Fenollar i els escriptors satírics i religiosos del seu cercle.

Fuentes de financiación: Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d’Espanya

Director: Dr. Rafael Alemany Ferrer

Fuente: formulario de detección de casos.

Tags:


Are you a researcher or belong to this entity?

If there is any data you want to change, enter it below as a comment.

Leave a comment

  • (no será publicado)