Biblioteca Digital que contiene traducciones multilingües de clásicos de todas las épocas de todo el ámbito mediterráneo (texto, video, audio).

Fuentes de financiación: -ISIC-IVITRA (GV: ISIC-2012-042); – «Estudi, edició, traducció i digitalització de corpus documentals i literaris referits a la història de la Corona d’Aragó medieval. Aplicacions TIC i educatives». Projecte finançat per la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana (Ref. Prometeo-2009-042, 2009-2013 («Programa Prometeu per a grups de recerca en I+D d’excel•lència»). – «Traducció de clàssics valencians a llengües europees modernes: estudis literaris, lingüístics i traductològics comparats» (VIGROB-125 [2003-] – «Clàssics valencians multilingües: Estudi de les traduccions d’Ausiàs March (alemany, espanyol, francès, anglès i italià –segles XVI-XXI–) per a contribuir al coneixement de l’original» (Ref. GV05/180). – «Biblioteca Digital Multilingüe de la Mediterrània – IVITRA / Plurilingual Digital Library of the Medietarranean Neighbourhood – IVITRA». Ministerio de Ciencia e Innovación (Ref. FFI2010-09064-E) and UN Al
liance of Civilisations. – «Gramática del catalán antiguo». Projecte finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación (Ref. FFI2009-13065, 2009-2012). – «Corpora textuals i investigació lingüística, traductològica i literària», (INV09-24) – «Constitució d’un Corpus Textual per a una Gramàtica del Català Antic». Institut d’Estudis Catalans (IVITRA-IEC/PT2008-S0406-MARTINES01, 2008-2010). – «Constitució d’un Corpus Textual per a una Gramàtica del Català Modern». Institut d’Estudis Catalans (PT2012-S04-MARTINES). – «Gramática del catalán moderno (1601-1833)». Ministerio de Ciencia e Innovación (Ref. FFI2012-37103, 2012-2015).

Director: Prof. Dr. Vicent Martines Peres.

Fuente: formulario de detección de casos.

Tags:


Are you a researcher or belong to this entity?

If there is any data you want to change, enter it below as a comment.

Leave a comment

  • (no será publicado)