Proyecto

Corpus bibliogràfic digital de la literatura catalana de l’edat mitjana (BILICAME)

L’objectiu del projecte és l’elaboració d’un corpus bibliogràfic digital exhaustiu de la literatura catalana medieval, de consulta lliure en línia, que s’actualitza anualment. Ateses les dimensions de la iniciativa, la realització es fa per fases. La primera abraça la bibliografia referda a sis dels més rellevants escriptors valencians del segle XV: Ausiàs March, Joanot Martorell,…